05.04.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia  5.04.2023 r.  (sygn. akt:  I C  857/18)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z  GE Money Bank  S.A. w 2008 r. , zasądził od Bank BPH  S.A.  na rzecz powodów kwotę 118560   PLN  oraz kwotę 31968 CHF  wraz z należnymi odsetkami , ustalił,  że Bank ponosi  w całości koszty procesu, oddalił  powództwo w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.