30.03.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Ochrony Środowiska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I   Wydział Cywilny ,  referent SSO Marcin Cichosz   wyrokiem z dnia  30.03.2022 r.  (sygn. akt: I  C  1447/20) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu zawarta  z  Bank Ochrony Środowiska S.A.  z 2005 r.    jest nieważna , zasądził od   Bank Ochrony Środowiska S.A.   na rzecz powódki   kwotę 104908  PLN wraz  z należnymi odsetkami i zasądził od Banku  zwrot kosztów procesu w kwocie 6417   PLN, oddalił pozew w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.