30.03.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSR del do SO Marian Glembin , wyrokiem z dnia 30 marca 2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XV C 801/20, ustalił że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powódką a Raiffeisen Bank jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 82.184,53 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kwotę 26.178,48 CHF wraz z należnymi odsetkami . Sąd obciążył pozwanego w całości kosztami sądowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.