26.03.2021 – wygrana sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Magdalena Lemańczyk – Lis ) wyrokiem z dnia 26.03.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C  305/20  )   ustalił nieważność umowy kredytowej z 2007 r.  podpisanej   z  Fortis Bank  Polska S.A.  i zasądził   od BNP Paribas Bank Polska  S.A.  na rzecz strony powodowej kwotę 104278 PLN  oraz kwotę 70278 CHF wraz z należnymi odsetkami , zasądził zwrot kosztów procesu od Banku w całości.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu denominowanego  za nieważną, z uwagi na naruszenie prawa bankowego i występujące w umowie klauzule abuzywne.

Zdaniem Sądu, udzielony kredyt konsumentom nie jest kredytem walutowym, gdyż CHF jest jedynie walutą harmonogramu.

Zgodnie z  treścią umowy , uruchomienie kredytu mogło nastąpić jedynie w  walucie  PLN,  kwota kredytu w CHF wskazana w umowie  nie jest kwotą kredytu

W  regulaminie do umowy wskazano, że  przewalutowanie kredytu w ramach wypłaty i spłaty kredytu  ma następować po obowiązującym w Banku w  dniu dokonania wymiany kursie kupna/sprzedaży walut , co  dawała Bankowi możliwości dowolnego kształtowania kursu waluty, bez wskazania, jaki kurs stosuje dla wypłaty , czy też spłaty kredytu, nie  ustalającego  zasad  przeliczania.

Sąd  podkreślił, że Bank naruszył obowiązki informacyjne wobec konsumentów w zakresie ryzyka kursowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.