24.03.2021 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia  24.03.2021  r.  ( sygn. akt:   I C   495/20   )   ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego podpisanego  z  Kredyt   Bank   S.A., zasądził od  Santander Bank  Polska  S.A.  na rzecz kredytobiorcy   kwotę 52818  PLN  oraz kwotę 36994 CHF  wraz  z należnymi odsetkami  oraz obciążył   Bank   S.A. kosztami procesu  w całości.

Sąd Okręgowy  w  Gdańsku uznał, że po  eliminacji klauzul  abuzywnych z umowy, umowa jest nieważna . Skutkiem nieważności umowy jest zwrot świadczeń zgodnie z zasadą 2 kondykcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.