16.03.2021 – wygrana sprawa przeciwko Bank Pekao S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Magdalena Lemańczyk – Lis ) wyrokiem z dnia 16.03.2021 r. na rozprawie ( sygn. akt: I C 368/20 ) zasądził od Banku na rzecz strony powodowej kwotę 115606 PLN wraz z należnymi odsetkami , zasądził zwrot kosztów procesu od Banku w całości.

Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu denominowanego podpisanego z Bank BPH S.A. w 2006 r. za nieważną, z uwagi na naruszenie prawa bankowego i występujące w umowie klauzule abuzywne.

Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu, Sąd dokonał unieważnienia umowy kredytowej przesłankowo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.