12.04.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A.

Sąd  Okręgowy   w  Gdańsku   (  SSO  Piotr Kowalski  ) wyrokiem z dnia  12.04.2021  r.    w sprawie o sygn. akt:  XV C  240/19 uznał za bezskuteczne wobec powodów postanowienia umowy z 2007r.  w zakresie klauzul abuzywnych zawartej  z Nordea Bank Polska S.A.  i   zasądził  kwotę  111685   PLN wraz z należnymi odsetkami,  oddalił pozew o ustalenie nieważności umowy  i zniósł koszty procesu  pomiędzy stronami.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.