30.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny,  referent  SSO Ewa Karwowska wyrokiem z dnia  30.01.2023 r.  (sygn. akt: I  C  565/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Raiffeisen Bank Polska  S.A.  w 2006r. jest nieważna, zasądził od Raiffeisen Bank International  AG na rzecz powódki  kwotę 78628 PLN  oraz kwotę 19253  CHF   wraz  z należnymi odsetkami, oddalił pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powódki kwotę 6417 PLN  tytułem zwrotu  kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.