31.01.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent del. do  SO Katarzyna Bójko-Narczewska wyrokiem z dnia  31.01.2023 r.  (sygn. akt:  XV C  429/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank International  AG  na rzecz powodów  kwotę 97667 PLN  oraz kwotę 25243 CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.