3.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank AG

Sąd  Okręgowy w  Warszawie   (  SSO Piotr Bednarczyk   )  wyrokiem z dnia 3.09.2020 r.  ( sygn. akt :  XXV C  2896/18   )  ustalił , że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego z dnia 30.01.2008 r.  zawarta pomiędzy powodami a pozwaną jest  nieważna , oddalił  żądanie zapłaty 90981,16 PLN, oraz zasądził zwrot kosztów  procesu w kwocie 22617 PLN od Banku na rzecz powodów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.