3.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny,  referent SSA Mariusz Nowicki  wyrokiem z dnia  3.03.2023  (sygn. akt: V  ACa   1070/22) na rozprawie  oddalił apelację  Bank Millennium  S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.04.2022 r.  (sygn. akt I C 1517/20 ) w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   Bank  Millennium S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  4050 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.