03.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia 03.03.2023 r. (sygn. akt:  XV C 1852/20)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A.  w 2008 r. jest nieważna, zasądził od  Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów  kwotę 290253  PLN wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 7889  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.