28.02.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A.- umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent SSO  Adrianna Gołuńska-Łupina wyrokiem z dnia  28.02.2023 r.  (sygn. akt:  I C  3190/21)  na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z  BRE  Bank  S.A. w 2007 r. , zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki  kwotę 293943  PLN  oraz kwotę 628905 PLN wraz z należnymi odsetkami , zasądził od Banku na rzecz powódki  kwotę 11817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.