27.02.2023 –  Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Agnieszka Witczak – Słoczyńska wyrokiem z dnia  27.02.2023  (sygn. akt: I  ACa 1262/22 ) na rozprawie  oddalił apelację  Santander Bank  Polska S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16 marca 2022 r., sygn. akt I C 698/21 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z   Kredyt Bank  S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.