06.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent SSO  Michał Jank wyrokiem z dnia  6.03.2023 r.  (sygn. akt:  I C 933/20) na rozprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego z uwagi na nieważność wynikającego z umowy  kredytu  zawartej z  GE Money Bank  S.A. w 2007 r. , zasądził od Banku  BPH S.A.  na rzecz powodów kwotę 15722 PLN oraz kwotę 15382 CHF wraz z należnymi odsetkami , zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11734 PLN, oddalił  powództwo w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.