08.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Agnieszka Witczak – Słoczyńska wyrokiem z dnia  8.03.2023  (sygn. akt: I ACa 578/22) na rozprawie  oddalił apelację  Bank BPH S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2022 r. sygn. akt I C 368/19 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Ge Money Bank  S.A.  jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę  8100  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.