09.03.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny, referent SSO  Katarzyna Kazaniecka-Kapała  wyrokiem z dnia 9.03.2023 r.  (sygn. akt:  XV C 1387/20  )  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta  z GE Money Bank  S.A.  w 2007 r. jest nieważna, zasądził od  Bank BPH  S.A. na rzecz powodów  kwotę  93921  PLN  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.