29.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Millennium Bank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Beata Grygiel – Stelina   wyrokiem z dnia  29.11.2022 r.  (sygn. akt:  I C  1444/20)    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Bank Millennium  S.A.  w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  Bank Millennium  S.A. na rzecz powodów  kwotę 98876  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 6434 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.