01.12.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny ,  referent SSA  Elżbieta Milewska – Czaja  wyrokiem z dnia  01.12.2022  (sygn. akt: V ACa  385/22  ) na rozprawie  oddalił apelację  Bank BPH S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2022 r., sygn. akt:  I C  703/18  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  GE Money Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Bank BPH S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 10800  PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok  jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.