28.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Piotr Daniszewski wyrokiem z dnia  28.11.2022  (sygn. akt: I  ACa  473/22) na rozprawie  oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26 listopada  2021 r., sygn. akt:  I C  1797/20  w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z Raiffeisen Polbank Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powoda  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.