25.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO Ewa Karwowska wyrokiem z dnia  25.11.2022 r.  (sygn. akt:  I C 418/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Kredyt Bank S.A.  w 2008  r. jest nieważna, zasądził od  Santander Bank Polska  S.A. na rzecz powodów  kwotę  222994 PLN  wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.