25.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Małgorzata Misiurna   wyrokiem z dnia  25.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 1034/19)  na posiedzeniu niejawnym  ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  BRE Bank S.A.  w 2008  r. jest nieważna , zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów  kwotę  181234 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.