24.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny,  referent  SSO Piotr Kowalski wyrokiem z dnia 24.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 571/21)  na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  BRE Bank S.A.  w 2006r. jest nieważna, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów  kwotę  58680 PLN  oraz kwotę 76207 CHF wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów  kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.