23.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Teresa Karczyńska – Szumilas wyrokiem z dnia  23.11.2022  (sygn. akt: V ACa  475/22 ) na rozprawie  oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 26 listopada  2021 r., sygn. akt:  I C  566/20    w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z BRE  Bank S.A.   jest nieważna , zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II. (drugim) o tyle tylko, że odsetki ustawowe za opóźnienie w nim zasądzone zasądził od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty, zaś w pozostałym zakresie powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie oddalił, w pozostałym zakresie apelację oddalił; zasądził od mBank S.A. na rzecz powódki  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest  prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.