22.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Marzena Gancarz  wyrokiem z dnia  22.11.2022 r.  (sygn. akt:  I C  2691/21)    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank  S.A.  w 2008 r. jest nieważna , zasądził od mBank   S.A. na rzecz powodów  kwotę  55864  PLN  oraz kwotę 99461 PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, obciążył pozwanego w całości kosztami procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.