21.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Ewa Karwowska  wyrokiem z dnia  21.11.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  726/20  )    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z PKO BP  S.A.  w 2008  r. jest nieważna , zasądził od  PKO BP   S.A. na rzecz powodów  kwotę  127317  PLN   wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę 6417  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.