17.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  ING Bank  Śląski   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Agnieszka Witczak – Słoczyńska  wyrokiem z dnia  17.11.2022  (sygn. akt: I ACa   770/22) na rozprawie  oddalił apelację  ING Bank   Śląski S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 marca  2022 r., sygn. akt: XV C 513/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  ING  Bank  Śląski   S.A.   jest nieważna , zasądził od ING Bank Śląski  S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 4050    PLN   w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.