16.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  BNP Paribas Bank Polska   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Jarosław Łukowski  wyrokiem z dnia  16.11.2022 r.  (sygn. akt:  I C 871/22 )   ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej  S.A. zawarta w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  BNP Paribas Bank Polska  S.A. na rzecz powodów  kwotę   266618  PLN   wraz  z należnymi odsetkami  oraz na rzecz powodów od Banku  kwotę 11834 tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.