17.11.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy w Warszawie XXVII  Wydział Cywilny Odwoławczy ,  referent SSO  Ada Sędrowska  wyrokiem z dnia  17.11.2022  (sygn. akt: XXVII Ca 27/21   ) na rozprawie  oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG  od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli  w Warszawie z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt  I C  377/20, w którym ustalono przesłankowo,  iż umowa kredytu zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias S.A.  Oddział w Polsce    jest nieważna , zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 2700    PLN   w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.