28.11.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Weronika Klawonn   wyrokiem z dnia  28.11.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 106/20 )    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  GE Money Bank  S.A.  w 2007 r. jest nieważna , zasądził od  Bank BPH   S.A. na rzecz powoda  kwotę 218521  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, oddala pozew  w pozostałym zakresie, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11800  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.