29.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy w Wejherowie SSR Jolanta Trębicka – Kubach ( sygn. akt: I C 1244/18 )  wyrokiem z dnia 29.10.2021 r. zasądził od PKO BP S.A.  na rzecz powodów kwotę 47 948 PLN  i zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 4 617 PLN, uznając przesłankowo umowę kredytu zawartą z PKO BP  za nieważną.

Sąd podzielił  argumentację przedstawioną w pozwie i przychylił się do stanowiska stwierdzającego nieważność zawartej umowy. 

Sąd wskazał, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone dot. indeksacji kredytu do waluty CHF, a ich wyeliminowanie z umowy uniemożliwia jej dalsze wykonywanie. 

Sąd podkreślił, iż nie ma możliwości uzupełnienia umowy o nową treść. Ponadto wskazano, iż umowa ta została zawarta z pokrzywdzeniem konsumentów. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.