27.10.2021 r. – wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem z dnia  27.10.2021 r.  (sygn. akt:   I C  1767/19)   ustalił iż umowa kredytu zawarta w Bankiem Millennium S.A. jest nieważna , zasądził od Banku Millennium S.A. kwotę 103 792,79 zł, zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 6 434 zł.

Sąd wskazał, iż umowa jest nieważna z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania przez bank świadczenia kredytobiorców. Sąd podkreślił, iż takie działanie stanowiło naruszenie zasady uczciwości.

Sąd wskazał także, iż powodowie nie zostali przez bank precyzyjnie i wyczerpująco poinformowani o skutkach finansowych wynikających z umowy.

 Ponadto podkreślono także, iż Sąd nie ma możliwości uzupełnienia luk powstałych w umowie po usunięciu klauzul niedozwolonych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.