26.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia SSR Szymon Łukasiewicz (sygn. akt: VI C 2763/18) zasądził na rzecz powodów kwotę 10 200 zł , zasądził na rzecz powoda kwotę 5 100 zł, w pozostałym zakresie oddalił powództwo, zasądził na rzecz powodów kwotę 2 944 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, zasądził na rzecz powoda kwotę 1 472 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 Zdaniem Sądu przedmiotowa umowa nie odpowiada wymogom przewidzianym w art. 69 Ustawy prawo bankowe wobec czego na podstawie art. 58 KC jest bezwzględnie nieważna.

Sąd wskazał, iż zapis § 11 ust 2 umowy powodował zupełny brak możliwości ustalenia jak obliczane będzie oprocentowani kredytu, co spowodowało skutek w postaci braku możliwości zweryfikowania przez konsumenta działać Banku co do zmiany oprocentowania kredytu.

 Wskazany mechanizm powodował, iż jedna ze stron (strona silniejsza – Bank) mogła jednostronnie decydować o wysokości świadczenia kredytobiorcy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.