26.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA Barbara Rączka – Sekscińska) sygn. akt: V ACa  254/21 wyrokiem na rozprawie  w  dniu 26.10.2021 r. oddalił apelację  mBank S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 31.12.2020  r. (sygn. akt: I C  28/20)  i zasądził od  mBank S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.