25.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Dorota  Majerska-Janowska) sygn. akt: I ACa 218/21   wyrokiem na rozprawie  w  dniu 25.10.2021 r. oddalił apelację   od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 4.11.2020 r. (sygn. akt: XV C 698/19)  i zasądził od Raiffeisen Bank International AG  zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4 050 zł.  Zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia, wydając wyrok uwzględniający aktualną linię orzeczniczą. Sąd odwoławczy podkreślił, iż orzecznictwo w zakresie spraw dot. kredytów z odniesieniem do CHF jest już jednoznaczne.  Wskazał także, iż w przedmiotowej umowie konsument nie miał wpływu na kształtowanie tabel kursowych banku, a zatem na wysokość swojego świadczenia. Sąd zwrócił uwagę, iż Konsument po pouczeniu przez Sąd na rozprawie jednoznacznie oświadczył że domaga się nieważności umowy.  Sąd orzekający wskazał, iż teoria dwóch kondykcji na chwilę obecną jest już przesądzona.

W zakresie podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania Sąd wskazał, iż nie zasługiwał on na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną, ewentualne roszczenie banku nie jest jeszcze wymagalne, a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie było objęte przedmiotem sporu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.