29.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy  SSO Halina Czapiewska wyrokiem  z dnia 29.10.2021 r. ( sygn. akt: III Ca 180/21 ) oddalił apelację mBank S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24.11.2020 r. ( sygn. akt: I C 307/18 )  i zasądził od mBank  zwrot kosztów procesu w kwocie 1 800 PLN.

Sąd Okręgowy wskazał, iż podziela argumentację Sądu Rejonowego i rozstrzygnięcie Sadu I instancji było prawidłowe. 

Sąd Okręgowy podkreślił, iż w umowie zawartej z pozwanym bankiem znajdują się klauzule niedozwolone, których usunięcie uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy. 

Zdaniem Sądu nie ma podstaw do uzupełnienia umowy o nową treść, wskazano także, iż umowa bez klauzul indeksacyjnych nie zostałaby zawarta, wobec czego umowa ta jest nieważna. 

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.