29.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy  SSO Halina Czapiewska wyrokiem  z dnia 29.10.2021 r. ( sygn. akt: III Ca 180/21 ) oddalił apelację mBank S.A.  od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24.11.2020 r. ( sygn. akt: I C 307/18 )  i zasądził od mBank  zwrot kosztów procesu w kwocie 1 800 PLN.

Sąd Okręgowy wskazał, iż podziela argumentację Sądu Rejonowego i rozstrzygnięcie Sadu I instancji było prawidłowe. 

Sąd Okręgowy podkreślił, iż w umowie zawartej z pozwanym bankiem znajdują się klauzule niedozwolone, których usunięcie uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy. 

Zdaniem Sądu nie ma podstaw do uzupełnienia umowy o nową treść, wskazano także, iż umowa bez klauzul indeksacyjnych nie zostałaby zawarta, wobec czego umowa ta jest nieważna. 

Wyrok jest prawomocny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.