29.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Beata Grygiel-Stelina, wyrokiem z dnia 29 września 2023 roku (sygn. akt: I C 2855/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 106.675,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 marca 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.