5.10.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Anna Strugała, wyrokiem z dnia 05 października 2023 roku (sygn. akt: V ACa 1113/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt XV C 69/20, w którym ustalono, że umowa kredytu zawarta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna jest nieważna, zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 78.346,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia zapłaty; zmienił zaskarżony wyrok w punkcie III w ten sposób, że zasądził na rzecz powodów kwotę 33.362,11 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 marca 2020 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.