28.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Maria Dudziuk, wyrokiem z dnia 28 września 2023 roku (sygn. akt: V Ca 2175/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r., sygn. akt: VI C 2166/21; zasądził na rzecz każdego z powodów kwoty po 900 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w tym zakresie do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.