27.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel, wyrokiem z dnia 27 września 2023 roku (sygn. akt: I C 2156/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 174.037,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 listopada 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.