26.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Krzysztof Braciszewicz, wyrokiem z dnia 26 września 2023 roku (sygn. akt: XV C 380/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank BPH jest nieważna, zasądził na rzecz powoda kwotę 170.627,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: od kwoty 46.659,77 zł od dnia 02.06.2020 r. do dnia zapłaty, od kwoty 120.967,60 zł od dnia 18.01.2022 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.