25.09.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International  AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska, wyrokiem z dnia 25 września 2023 roku (sygn. akt: I ACa 1565/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r., sygn. akt: I C 228/21 w którym ustalono, że umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International AG jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.