29.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy Gdańsk – Południe SSR Marek Jankowski sygn. akt : I C 2858/18 wyrokiem  na rozprawie  w dniu 29.09.2021 r.  zasądził od mBank na rzecz  powodów  kwotę 64 126,64 zł, w pozostałym zakresie oddalił powództwo (co do odsetek),  zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 1 717 zł, uznając przesłankowo umowę kredytową za nieważną.

Sąd wskazał, iż w przedmiotowej umowie kluczowym argumentem przesądzającym o nieważności umowy kredytowej był brak jednoznacznych zapisów informujących z jakich kursów bank korzystał w związku z przedmiotową umową.  Zdaniem Sądu umowa nie była w tym zakresie transparentna, gdyż nie zawierała jakichkolwiek zapisów regulujących kwestię ustalania kursu przez bank.

Taka konstrukcja powodowała obarczenie kredytobiorców całym ryzykiem związanym z umową, gdyż w żadnym stopniu nie mógł przewidzieć wynikającego ryzyka.

Sąd podkreślił, iż konsument był słabszą stroną tej umowy.

Jednocześnie Sąd wskazał, iż bank faktycznie stosował w wykonaniu umowy kursy rynkowej, jednakże ocenie podlega treść umowy, a ta stosownych zapisów nie zawierała.

Ponadto Sąd zaznaczył, iż konieczne było uznanie umowy za nieważną, gdyż umowa złotowa powiązana ze stawką LIBOR nie występuje na rynku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.