11.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  SSO  Piotr Bednarczyk , wyrokiem z dnia 11.10.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XXVIII C 4038/21 , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a Bank  Millennium S.A. jest nieważna,  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 288532 PLN   wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie , oddalił  roszczenie główne powodów w pozostałym zakresie tj.  odsetek i  zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11817  zł tytułem  zwrotu kosztów postępowania. 

Ten wyrok jest zgodny z  wyrokiem SN z dnia 7.07.2021 r. ( I  CSKP 222/21 ) i ma stać się wytycznymi dla innych sądów w  zakresie orzekania, gdyż klauzule abuzywne zawarte  w umowie kredytowej naruszają  skutki prawomocności SOKiK. Konsekwencją usunięcia klauzul abuzywnych jest unieważnienia umowy kredytowej. W pozwie jest wskazanie  roszczenie o nieważności umowy, od daty doręczenia pozwu ma skutki materialnoprawne dla Banku, co oznacza, że termin roszczeń banku o zwrot kapitału uległ przedawnieniu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.