12.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia SSR Barbara Wójcik  sygn. akt : I C 370/21  wyrokiem  na rozprawie  w dniu 12.10.2021  r.  zasądził do Banku kwotę 27 716 PLN, zasądził od Banku kwotę 9 000 CHF, oddalił powództwo w pozostałym zakresie (co do odsetek), zasądził od Banku zwrot kosztów procesu w kwocie 6 717 zł.  , uznając przesłankowo umowę kredytową za nieważną.

Zdaniem Sądu umowa zawarta między stronami jest umową nieważną z uwagi na znajdujące się w niej klauzule niedozwolone, po usunięciu których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Sąd wskazał, iż klauzule te dotyczą głównych świadczeń stron. Postanowienia te były niejednoznaczne i kształtowały sytuację konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Sąd podkreślił, iż dla oceny abuzywności klauzul nie mają znaczenia okoliczności związane z wykonywaniem umowy, ponadto podkreślono iż brak było podstaw do ingerencji w treść umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.