14.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA Leszek Jantowski,  ) sygn. akt: V ACa  154/21  wyrokiem na rozprawie  w  dniu 14.10.2021 r. oddalił apelację  PKO BP  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dna 27.11.2020 r.  ( sygn. akt: XV C 250/20 , który ustalił , że  umowa kredytowa zawarta z Nordea Bank S.A. jest  nieważna w całości i zasądził od Banku zwrot kosztów procesu w całości.

 Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji wskazując, iż w umowie znajdują się klauzule niedozwolone po eliminacji, których nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy.

Sąd odniósł się także do zarzutu  zatrzymania podniesionego w apelacji przez bank, wskazując iż zdaniem Sądu zarzut taki możliwy jest jedynie w zakresie umów wzajemnych, w których nie zachodzi jednorodność świadczeń stron, a w przedmiotowej sprawie obu stronom przysługuje świadczenie pieniężne.

 Ponadto Sąd wskazał, iż strona pozwana nie wykazała aby w sposób prawidłowy w znaczeniu materialnoprawnym złożyła powodom oświadczenie o skorzystaniu z prawa  zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny .

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.