15.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy Gdańsk – Południe SSR Janusz Puzyna sygn. akt : I C 477/19 wyrokiem  na posiedzeniu niejawnym  w dniu 15.10.2021 r.  zasądził od PKO BP na rzecz  powoda  kwotę 66809  PLN,  zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 7917 PLN od Banku,  uznając przesłankowo umowę kredytową zawartą  z PKO BP za nieważną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.