21.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowy kredytu nieważne w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Piotr Kowalski  wyrokiem z dnia  21.10.2021  r.  na rozprawie  ( sygn. akt:   XV C  86/21 )  ustalił, iż umowy zawarte z Kredyt Bank S.A.  w 2008 roku są nieważne,  zasądził na rzecz powoda od Santander Bank Polska S.A.  kwotę 180.744 zł, 55 gr. oraz kwotę 23.427 , 19 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, zasądził od pozwanego Santander Bank Polska  Spółki Akcyjnej  na rzecz powoda kwotę 1.000 tytułem zwrotu opłaty sądowej oraz kwotę  10.800 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Zdaniem Sądu umowy kredytu są nieważne, Sąd oddalił zarazem zarzut potrącenia zgłoszony przez Bank.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.