29.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  SSO  Paweł Duda , wyrokiem z dnia 29.09.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XXV 1747/18    , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a Getin Bank  jest nieważna,  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 223.356,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie , oddalił  roszczenie główne powoda w pozostałym zakresie odsetek i  zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.810 zł tytułem kosztów postępowania. 

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.