29.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie  SSO  Paweł Duda , wyrokiem z dnia 29.09.2021 roku , w sprawie o sygn. akt: XXV 1747/18    , ustalił , że umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. zawarta pomiędzy powodami a Getin Bank  jest nieważna,  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 223.356,47 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie , oddalił  roszczenie główne powoda w pozostałym zakresie odsetek i  zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.810 zł tytułem kosztów postępowania. 

Zdaniem Sądu umowa kredytu jest nieważna.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.