29.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Bank BPH S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Ewa Karwowska   wyrokiem z dnia  29.08.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  70/20)   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Bank BPH S.A. w 2005 r.  jest nieważna , zasądził od  Bank BPH S.A.   na rzecz powodów  kwotę   234263   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11934  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.